06-17616142 info@leefintekst.nl

Disclaimer

Leef in tekst besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Leef in tekst aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van leefintekst.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

De product- en merknamen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

E-mailberichten van Leef in tekst zijn alleen bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van e-mails geen rechten worden ontleend. Leef in tekst geeft geen garantie dat e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Copyright Leef in tekst 2020