06-17616142 info@leefintekst.nl

Pedagogiek

Kiezen voor het jonge kind – Helma Brouwers
Opdracht: redactie // Opdrachtgever: Uitgeverij Coutinho // Jaar: 2019
Een spelgericht curriculum, met aandacht voor autonomie en eigen initiatief van kinderen, blijkt meer perspectief te bieden voor het jonge kind, mits goed begeleid door deskundige leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Kiezen voor het jonge kind helpt om alle competenties te verwerven die die daarvoor nodig zijn.

 

Cultuur2. Basis voor cultuuronderwijs – Barend van Heusden, Astrid Rass en Jeroen Tans
Opdracht: redactie // Opdrachtgever: Koninklijke Van Gorcum // Jaar: 2016
Als je cultuuronderwijs wilt geven, moet je iets weten over cultuur. Cultuur2 biedt een theorie die inzicht geeft in wat cultuur is, welke bouwstenen van cultuur je kunt onderscheiden en hoe die met elkaar samenhangen. 

 

Lessen in orde – Peter Teitler
Opdracht: redactie // Opdrachtgever: Uitgeverij Coutinho // Jaar: 2017
De methodiek van Lessen in orde biedt (aankomende) leraren concrete instrumenten om goed met leerlingen te werken. Ook bevat het praktische tips om een goede band met (een groep) leerlingen op te bouwen om effectief in te grijpen bij ordeverstoringen. 

 

Interculturele communicatie in de NT2-les – Annemarie Nuwenhoud
Opdracht: redactie en register // Opdrachtgever: Uitgeverij Coutinho // Jaar: 2018
Van NT2-docenten wordt verwacht dat zij over de juiste kennis, vaardigheden en houding beschikken voor een cultureel diverse omgeving. Interculturele communicatie in de NT2-les helpt docenten om samen met hun cursisten interculturele competentie te ontwikkelen.

Leren van kunst – Olga Potters en Suzan Lutke
Opdracht: redactie // Opdrachtgever: Uitgeverij Coutinho // Jaar: 2019
Dit boek gaat over wat je kunt leren van kunst om de creativiteit van je leerlingen vleugels te geven. Het is geschreven voor professionals in het basisonderwijs die ruimte voor creativiteit willen scheppen.

 

Als de muziek er al is – Suzan Lutke
Opdracht: redactie // Opdrachtgever: Uitgeverij Coutinho // Jaar: 2019
Wat gebeurt er als we er niet meer van uitgaan dat de docent de leerling muziek moet leren maken, maar dat de docent de leerling uitdaagt zichzelf muzikaal te ontwikkelen? Wat ‘als de muziek er al is’ in onze leerlingen? Dat is de centrale vraag van dit boek.

 

Vergelijkbare titels

  • Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie – Mieke van Groenestijn et al. (2011, Kon. Van Gorcum)
  • Samenwerken aan leren en opvoeden – Ron Oostdam en Peter de Vries (2014, Coutinho)
  • Geïntegreerd pedagogisch handelen – Jeroen Onstenk (2018, Coutinho)
  • Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs – Ewout van der Knaap (2019, Coutinho)
  • Handboek taalgericht vakonderwijs – Maaike Hajer en Theun Meestringa (2015, Coutinho)

Copyright Leef in tekst 2020