06-17616142 info@leefintekst.nl

Sociaal domein en gezondheid

Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn – Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers en Hans Schuman
Opdracht: redactie en register // Opdrachtgever: Uitgeverij Coutinho // Jaar: 2017-2018
Dit handboek onderscheidt vier kerncompetenties: waarden en ethiek, interprofessionele communicatie, rollen en verantwoordelijkheden en het werken in teams. De uitgave biedt activerende werkvormen en opdrachten die helpen in de ontwikkeling van de gevraagde competenties.

  

Outreachend werken – Lia van Doorn, Jurriaan Omlo, Yvonne van Etten en Mirjam Gademan
Opdracht: redactie en register // Opdrachtgever: Uitgever Coutinho // Jaar: 2019
Aan de orde komen vragen als: Hoe organiseer je outreachend werk? Hoe legitimeer je het? Hoe treed je de cliënt tegemoet? En hoe organiseer je de samenwerking met signaleerders en het sociale netwerk rondom de cliënt?

  

Krachtig kantelen in zorg&welzijn – Noor van Leeuwen en Louis Polstra
Opdracht: redactie // Opdrachtgever: Boom uitgevers Amsterdam // Jaar: 2015
Krachtig kantelen in zorg&welzijn is een zorgmanagementboek dat inzicht geeft in trends en veranderingen en laat zien wat deze betekenen voor de mensen die in de sector werken: de professionals en hun managers en bestuurders.

 

Take Care! Zelfzorg voor professioneel begeleiders – Carla Schellings
Opdracht: redactie // Opdrachtgever: Boom uitgevers Amsterdam // Jaar: 2015
In Take Care! wordt op een praktische manier uitgelegd hoe professioneel begeleiders zichzelf als instrument scherp en helder kunnen houden. Zo blijven ze vitaal in hun werk- en privéleven én voorkomen ze overbelasting of burn-out.

 

Eet Beweeg Slaap – Tom Rath
Opdracht: redactie // Opdrachtgever: Boom uitgevers Amsterdam // Jaar: 2017
Als je beter slaapt, heb je minder behoefte aan eten dat slecht voor je is, voel je je fitter en ga je automatisch meer bewegen en dan slaap je ook weer beter. Dit eenvoudige principe ligt ten grondslag aan de revolutionaire ‘Eet Beweeg Slaap’-formule van auteur Tom Rath. 

 

Begrijp je brein – Christiane Stenger
Opdracht: redactie en proefcorrectie // Opdrachtgever: Forte uitgevers // Jaar: 2015
Is multitasking de oplossing voor de steeds groter wordende uitdaging van ons dagelijks leven? Hoeveel stress kun je jezelf besparen door alert te zijn en te mediteren? Hoe krijgen we ons brein zover dat het nieuwe wegen inslaat? En wat doet ons brein als we een beslissing moeten nemen? 

Vergelijkbare titels

  • Eigen kracht – Peter den Boer (2014, Coutinho)
  • Sociologie voor de praktijk – Klaas Hoeksema en Siep van der Werf (2016, Coutinho)
  • Preventie in het sociale domein – Sijtze de Roos en Marc van Dinther (2016, Coutinho)
  • Tussen kwetsbaarheid en kracht – Bram Wicherink (2017, Coutinho)
  • Verandering door verbinding – Goos Cardol en Lennie Haarsma (2018, Coutinho)
  • Met nieuwe ogen – Marian Dries en Martha van Endt-Meijling (2018, Coutinho)
  • Praktijkboek presentie – Elly Beurskens, Marije van der Linde en Andries Baart (2019, Coutinho)
  • Samen werken aan gezondheid – Joost van Iersel en Dienie van Wijngaarden-de Bodt (2018, Coutinho)

Sociaal domein en gezondheid

Copyright Leef in tekst 2020