Uitgeverijen

Uitgeverijen

Drukproefcontroles, trefwoordenregisters, literatuurlijsten. Binnen uitgeverijen niet de meest populaire klussen en dus blijven ze vaak liggen. Een publicatie is echter niet af zonder op zijn minst de opmaak te controleren.

Ruime ervaring

Leef in tekst voelt zich helemaal thuis in de uitgeefwereld. Ze heeft ruime ervaring opgedaan met de praktische kant van het redactieproces en is goed thuis in de editingprogramma's XMetaL en InCopy. Naast de standaard redactie volgens de huisregels en auteursinstructies van de uitgeverij in kwestie heeft Leef in tekst uitgeverijen nog meer te bieden.

Drukproefcontroles

Leef in tekst heeft veel samengewerkt met dtp'ers en vormgevers en beschikt over een uitgebreid netwerk. Door van tevoren te overleggen met de dtp'ers over de opmaak en de tekst op de juiste manier te coderen in Word, XMetaL en/of InCopy is ze goed op de hoogte geraakt van het opmaakproces en weet ze precies waar ze op moet letten bij drukproefcontroles. Ze is grondig en kijkt een proef meerdere keren door op opmaak- en spelfouten.

Registers maken

Nogal wat publicaties hebben een trefwoordenregister nodig. Dit is een tijdrovende klus en niet altijd even geliefd bij redacteuren. Leef in tekst heeft diverse registers gemaakt, van trefwoordenregisters tot personenregisters en van korte eenvoudige registers tot uitgebreide versies met meerdere subingangen. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat om ook goede registers te maken bij publicaties die ze zelf niet geredigeerd heeft.

Literatuurlijsten controleren

Bij uitgebreidere publicaties horen soms lange literatuurlijsten. Vaak ontbreken hier gegevens of is de juiste notatie (APA-notatie, Vancouver) niet consequent doorgevoerd. Leef in tekst kan ook hier uitkomst bieden.

Alleen maar voordelen met Leef in tekst

Kortom, Leef in tekst weet wat uitgeverijen nodig hebben. In 2010 heeft ze de cursus Tekstredactie van de VOB (Vakopleidingen Boekenbranche) met succes afgerond; daarnaast heeft ze werkervaring bij een uitgeverij, waardoor ze goed op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen uitgeverijen. Ze werkt secuur en snel, en levert zo de uitgeverijen ook nog eens tijdwinst op. 

Wilt u meer weten over wat Leef in tekst voor uitgeverijen kan betekenen? Neemt u dan contact op met Lilian Eefting.