Werkwijze

Hoe gaat Leef in tekst te werk?

In de loop der jaren heeft Leef in tekst een eigen werkwijze ontwikkeld.

Voorfase

In de voorfase vindt er overleg plaats met de opdrachtgever. Wat moet er precies gebeuren, lichte of intensieve redactie, auteursbegeleiding, webredactie? We stellen de omvang van de opdracht vast en maken een conceptplanning.

Redactiefase

Na het bevestigen van de opdracht gaat de lezingenfase in. Leef in tekst verricht nu het echte werk en redigeert de tekst. Bij de eerste lezing stelt Leef in tekst de aandachtspunten voor de redactie vast, in de tweede lezing werkt Leef in tekst alle vastgestelde aandachtspunten uit en voert ze de spellingscontrole uit. De derde lezing dient ter controle van de beide voorgaande lezingen. Voordat Leef in tekst de tekst terugstuurt naar de opdrachtgever, doet ze een final check om er zeker van te zijn dat er geen fouten meer in de tekst zitten.

Correctiefase

Eventuele correcties van de opdrachtgever worden in de correctiefase in de tekst doorgevoerd. Leef in tekst leest de tekst daarna nogmaals kritisch door en stuurt hem weer terug naar de opdrachtgever. Afhankelijk van de afspraken zit de correctiefase al ingesloten bij de opdracht; als dat niet het geval is vindt de correctiefase plaats op basis van nacalculatie.

Afronding

Als de opdrachtgever akkoord is met de tekst, gaat de afrondingsfase in, waarin het project wordt afgerond en geëvalueerd. In deze fase wordt ook de factuur verstuurd.

Professioneel

Leef in tekst is enthousiast, snel, grondig, betrouwbaar en professioneel. Haar teksten zijn natuurlijk foutloos, prettig leesbaar en kenmerken zich door hun levendigheid. Leef in tekst heeft in korte tijd brede ervaring opgedaan in het redactieveld met zowel lichte als intensieve redactie voor boeken, tijdschriften en losse artikelen. Bovendien zorgt ze ervoor dat haar kennis altijd up-to-date is door het volgen van cursussen, het bezoeken van seminars en door op de hoogte te blijven van het laatste nieuws uit de uitgeef- en taalwereld. Kortom: Leef in tekst brengt uw teksten tot leven!